10. MINDEN VÁLTOZIK, NEM PUSZTUL EL SEMMI.

Az irodalom feladata minden időben és korban, hogy kifejezze, ábrázolja az élet, a társadalom jelenségeit; alakokban, emberi jellemekben, típusokban testesítse meg az igazságokat, felismertesse a lényeget és az összefüggéseket.

 

Az igazán értékes irodalom – általában ez teremt klasszikus, korokon át is maradandó mondanivalójú műveket –, a haladást szolgálja. A mondás úgy tartja, „Minél magasabban állsz, annál többet látsz”, ami épp úgy kell, jellemezze az írót, mint az alkotását.

 

Nos, hát erről a magasságról nézzük mi is a regénytémát és mesét. Ne feledjük, az irodalom, annak is csúcsa, a szépirodalom olyan lehetőségeket jelent, amelyek végtelenül felülmúlnak minden létezőt: az író általa szerencsés esetben évezredeken át tartó világokat teremt.

 

Mindannyian fel tudunk sorolni verses nagyepikai műveket, alkotóikat, példaként Homéroszt említenénk, műveik halhatatlanná tették, pedig réges-rég kihunyt szemükből a fény.   

Homérosz
Homérosz (A kép forrása: bookandwalk.hu)

Az irodalmi téma megválasztásában az írónak az élettapasztalata ölt testet. Ez ösztönzi, nem ritkán évtizedeken keresztül, hogy fogjon munkához és öntse az elképzeléseiben – mit akar elmondani – vajúdó témát formába.

 

Vannak „örök” témák: szerelem, halál, úgyszintén olyan témák, amelyek az individualizmusra épült társadalomból nőnek ki: féltékenység, bosszú, fösvénység stb. De már az ókorban megmondta Ovidius: „Omnia mutantur, nihil interit." („Minden változik, nem pusztul el semmi.)”

 

 

A társadalomtudományok az emberrel, mint társadalmi lénnyel foglalkoznak, valamint magát az ember által létrehozott társadalmat, és e kettő viszonyát tanulmányozzák.

 

A mi 21. századi világunk fölött a forradalmak napja ragyog. Ennek fényében azt látjuk, hogy ugyan az ember, mint személyiség nem változott, az örök témák tehát maradandók, ám a közeg, a társadalom, amiben él, ami hat rá, és amire ő is cselekvően visszahat, gyökeresen eltérnek az előző korokétól. 

 

Az Íróiskola 11. részében kölcsönvéve Beszteri Béla „A 20. század mérlege és a 21. század esélyei” című kitűnő összefoglalóját, az irodalom harmadik eleme a mese elemzésekor bemutatjuk a történelmi-társadalmi változások által az írónak „tálcán nyújtott” regénytémákat.