ADVENTI AKCIÓ!

 

karácsonyfa

ADVENTI AKCIÓ banki átutalásnál INGYEN POSTAKÖLTSÉGGEL, utánvét esetén kedvezményes 600 Ft!  

A járvány átalakította világunkban különleges szükség van a lélek balzsamára. Az Illés Kiadó két olyan saját kiadású kivételes magyar regényt ajánlj a karácsonyfa alá, amihez még hasonlót sem talál a rendszerváltás utáni magyar irodalomban.

Történelmünket nem ritkán elhallgatások, ferdítések, sőt hazugságok leplezik, melyek idővel nemzeti mitológiává formálódnak. Ezek többnyire az események átértelmezései, utólagos értékelései, mögöttük felsejlenek bizonyos érdekek. De nem szükséges súlyos politikai vagy gazdasági befolyásolás, pusztán az emberi nagyravágyás vagy fantázia is elegendő, hogy átszínezze a szerepeket, megszépítse a valódi történéseket. Mihelyt kihal az a generáció, amelyik tényleges tanúja volt a kornak, s kihalnak, akik még hallották szavaikat, már nincs, aki a mítoszok ellenében hitelesen feltárja a múltat, amely így unalmas történelemleckévé válik ‒ tanulságok nélkül. 

könyv

SZABÓ GYÖRGY ILLÉS ISTENEK ÁRNYÉKÁBAN című 460 oldalas regénye többek között épp ezt a hiányt pótolja. Kiemelkedő szépirodalmi feldolgozása történelmünk két, egymást követő időszakának, a XX század 30-40-es éveinek, és az azt követő esztendőknek. Főhőse Istenes (későbbi nevén Tüsök) János az egyikben gyermekként, a másikban ifjúvá serdülten, regényes álmok, tarka elképzelések, a kor által sugallt és elvárt célok és tervek vonzásában élt, ám ezek a programok rendre  délibábnak bizonyultak. A második világháborút követő évek sorsfordító eseményeinek részese volt; földet osztott, látta az ipari üzemek, a gyárak, a különféle vállalatok, a kereskedelem államosítását; tanúja volt Rákosiék hatalomátvételének, szemlélője és teherviselője azoknak a megpróbáltatásoknak, amelyek ellen népünk végül 1956-ban felkelt.

E korszakok irodalmi ábrázolása mind a mai napig hiányos és nem reális. Az olvasókban a nagy változások ‒ küzdelmek, szenvedések, sikerek, csalódások stb. ‒ emlékezete egyéni élményekből formálódik, az ifjúság az átélés minden lehetősége nélkül nagyrészt az idős családtagok elbeszéléseiből, unalmas történelemórák előadásaiból és olvasmányaiból ismeri.

SZABÓ GYÖRGY ILLÉS regénye a SZÉPASSZONYOK FÜRDŐJE című alkotásához hasonlóan nem csak ezért kivételes, mert újjáteremti a magyar irodalom legnemesebb hagyományait, mint a mesterségbeli tudás, a csodás leírások, a káprázatos nyelv, de eddig elsőként és egyedül a részt vevő szemével mutatja be a kommunista párt uralomra jutásától, és hatalmi berendezkedésétől 1956-ig vezető történelmi időszakát. Feltárulnak azok a belső ellentmondások is, amelyek később a rendszer felbomlásához vezettek. Sokan máig nem értették meg ezeket.

Megejtő módon számol be arról, hogy a sorsfordulók közben volt szerelem is! Ez a tündéri ajándék kísérte enyhítő balzsamaival e könyv hősét bánatai, csalódásai idején. Nőkhöz fűző ábrándjait ő maga szőtte, mert szerette a lányok tiszta arcát, álmatag haját, ami szőkén, barnán vagy bronzosan omlott a formás nyakra.

Boldogan merült el a szép tükrű asszonyszemekben, kereste e tükrök mélyen a vágyódás bánatának árnyékát és kész volt a szenvedőt szánva szerelemmel vigasztalni. Imádta a szép metszésű nedves-piros női ajkat, kihasználta szerelmei hiszékenységét, de megbocsájtotta csalafintaságukat, csábulásra és kacérságra való hajlamukat a női lélek kísértő palástjának tartotta, testük gyönyörű formáit annak tulajdonította, hogy a Teremtő a férfitest kemény szögletességén okulva jókedvvel alkotta meg az első nőt...

 

könyv2Ínyenceknek való irodalmi csemege Szabó György Illés SZÉPASSZONYOK FÜRDŐJE című két kötetes nagyregénye. A már örökkévalóságba távozott író tolsztoji és Thomas Mann-i alkotói erővel és színekkel festi meg az emberi portrékat; tájleírásai egyenesen a magyar irodalom legszebbjei közé tartoznak. Különösen sokat időz az asszonyok arcán, amiknek lényege minden történelmi és életkorban ugyanaz. 

Tűpontos, lenyűgöző lélekrajzai tükrében a nők és a férfiak felfedezik egymást, megértik cselekedeteik, érzelmeik mozgató okait és következményeit; az éltető és romboló kapcsolatok, szerelmek, a sírig tartó, és a gyorsan bomló házasságok titkait. Miközben szépirodalmi eszközökkel válaszolja meg az élet nagy kérdéseit, mintegy pazar filmként láttatja az 1950-es éveket, amelyben szereplői keresik boldogságukat, és amelynek ő is tanúja volt.

Ez a lenyűgöző regény három részben beszéli el az országos politikában is szereplő úri família „elágazó hajtása”, Hajnalka és a szegény családba „vakaréknak”született Pőcsik Benedek leányszöktetős nászát. Az ifjú újságíró arról álmodozik, hogy Valaki legyen. Az ő élményein keresztül tárulnak elénk a több évtizedet átfogó változatos kor külső és belső ellentmondásai a politikai változásokkal és 1956 helyi történéseivel együtt.

Az író Istenek árnyékában című regényéhez hasonlóan ebben a páratlan alkotásában is hitelesen, pazar magyar nyelven, finom humorral és ritka mesterségbeli tudással mutatja be a sorsfordító időket. Műve nem csak a legélvezetesebb „történelmi képeskönyv”, de érzékeny realizmusa képes olvasója lelkét megtisztítva magasabb régiókba emelni.

Az I. kötet a regény Csodaváró szerelem című első, és a Szellemi légörvények című második részét fogja egybe. A II. kötet a Papucs vagy Korona című harmadik részt tartalmazza.

könyv2