GYAKORLATI ÚTMUTATÓUL SZOLGÁL

istenek

Az Illés Kiadó Íróiskolája a „NEM MÉZ, DE MINDENRE RÁRAGAD” című nyolcadik leckében az irodalom elsődleges eleme és főeszköze, a nyelv fontosságát mutatta be. Pótolva a könyvírásról szóló kereskedelmi kiadványok általános hiányosságait, miszerint a tanácsaik mellé ritkán adnak gyakorlati útmutatót, részleteket közölt Szabó György Illés az Istenek árnyékában című kivételes regényéből: ilyen a láttató nyelv.

 

 A GYAKORLATI ÚTMUTATÓUL SZOLGÁL című könyvismertetőnk nem öncélú, szoros kapcsolatban van szinte mindennel, így az irodalom további elemeiről, a témáról és a meséről (történetről) szóló leckéinkkel is. Részleteiben megismerhetik a regényírás elveinek megvalósulását és technikai fortélyait.

 

  A már örökkévalóságba távozott író élő tanúja volt az 1930-1956 közötti éveknek, ezt a történelmi korszakot örökítette meg ebben az élményerejű, hiánypótló regényben.  Igen kevesen élnek már kortársai közül, nekik a regény újraidézi ifjúságukat, a más időben születettek számára az irodalom (a regény) eszközeivel teszi átélhetővé ezt a távoli kort.

 

A 460 oldalas, briliáns mű kuriózum: máig az egyetlen szépirodalmi alkotás, amely belülről, a résztvevő szemével mutatja be a Horthy-korszaktól az 1956-ig vezető időszakot. Főhőse Istenes János nyugdíjas néprajz szakos tanár kalandos életútja végéhez közeledve sajátos visszaemlékezésben újrateremti a kommunista hatalomátvétel és a hatalmi berendezkedés eseményeit. Ez 1989-ben – közvetlenül a rendszerváltás előtt – történik, negyven évvel az után, hogy 19 évesen az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) járási párttitkárává nevezték ki.

 

 Élményerejű képet fest a sorsforduló valóságáról, amelyet a ma egyre gyérülő legidősebb korosztály fájdalmas szenvedéseknek, megaláztatásoknak, megbélyegzéseknek és kirekesztéseknek élt meg. Mások újraélik hajdani hevüléseik, szilaj útra keléseik, megtorpanásaik, elsikkadt lehetőségek, ifjúi szerelmeik, hűségesküik, hűtlen elhagyásaik, emésztő szívfájdalmaik korszakait.

 

A fiatalabbaknak pedig, akik a valódi történésekre kíváncsiak, egy távolodó történelmi kor eseményeit mutatja be hiteles tanúként. Feltárja azokat a belső ellentmondásokat is, amelyek később a rendszer felbomlásához vezettek. Sokan máig nem értették meg ezeket.

 

A sorsforduló valóságát nem szépítve, nem rútítva, nem földhöz ragadt realista módon ábrázolja, hanem érzékenyen a szeretet, a gyöngédség, a szerelem finomságai iránt; feltárja a szereplők egyéni belső világát, de túl is lép azon, hogy a kor általános emberi életét is megjelenítse.

 

 Megejtő módon számol be arról, hogy a sorsfordulók közben volt szerelem is! Ez a tündéri ajándék kísérte enyhítő balzsamaival e könyv hősét bánatai, csalódásai idején.