Könyveink

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdője

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdője

NAGYÍVŰ KORRAJZ LENYŰGÖZŐ LÉLEKRAJZOKKAL AZ 1950-ES ÉVEKRŐL 

Ínyenceknek való irodalmi csemege Szabó György Illés Szépasszonyok fürdője című két kötetes nagyregénye. A már örökkévalóságba távozott író tolsztoji és Thomas Mann-i alkotói erővel és színekkel festi meg az emberi portrékat; tájleírásai egyenesen a magyar irodalom legszebbjei közé tartoznak.

Különösen sokat időz az asszonyok arcán, amiknek lényege minden történelmi és életkorban ugyanaz. Tűpontos, lenyűgöző lélekrajzai tükrében a nők és a férfiak felfedezik egymást, megértik cselekedeteik, érzelmeik mozgató okait és következményeit; az éltető és romboló kapcsolatok, szerelmek, a sírig tartó, és a gyorsan bomló házasságok titkait.

Miközben szépirodalmi eszközökkel válaszolja meg az élet nagy kérdéseit, mintegy pazar filmként láttatja az 1950-es éveket, amelyben szereplői keresik boldogságukat, és amelynek ő is tanúja volt.

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdője

Ez a lenyűgöző regény három részben beszéli el az országos politikában is szereplő úri família „elágazó hajtása”, Hajnalka és a szegény családba „vakaréknak”született Pőcsik Benedek leányszöktetős nászát.

Az ifjú újságíró arról álmodozik, hogy Valaki legyen. Az ő élményein keresztül tárulnak elénk a több évtizedet átfogó változatos kor külső és belső ellentmondásai a politikai változásokkal és 1956 helyi történéseivel együtt.

Az író Istenek árnyékában című regényéhez hasonlóan ebben a páratlan alkotásában is hitelesen, káprázatosan szép magyar nyelven, finom humorral, és ritka mesterségbeli tudással mutatja be a sorsfordító időket. Műve nem csak a legélvezetesebb „történelmi képeskönyv”, de érzékeny realizmusa képes olvasója lelkét megtisztítva magasabb régiókba emelni.

Az I. kötet a regény Csodaváró szerelem című első, és a Szellemi légörvények című második részét fogja egybe. A II. kötet a Papucs vagy Korona című harmadik részt tartalmazza.

Kiadói ár: 8990 Ft  INGYEN POSTA

Szabó György Illés: Istenek árnyékában

Szabó György Illés: Istenek árnyékában

ÉLMÉNYEREJŰ HIÁNYPÓTLÓ REGÉNY

Az olvasó nem tudja majd letenni Szabó György Illés Istenek árnyékában című regényét; aki élő tanúja volt az 1930-1956 közötti éveknek, újra idézi ifjúságát. A 460 oldalas, briliáns mű kuriózum: máig az egyetlen szépirodalmi alkotás, amely belülről, a részt vevő szemével mutatja be az 1930-as évektől az 1956-ig vezető időszakot.

Főhőse Istenes János nyugdíjas néprajz szakos tanár kalandos életútja végéhez közeledve sajátos visszaemlékezésben újrateremti a kommunista hatalomátvétel és a hatalmi berendezkedés eseményeit. Ez 1989-ben – közvetlenül a rendszerváltás előtt – történik, negyven évvel az után, hogy 19 évesen az MDP járási párttitkárává nevezték ki.

Élményerejű képet fest a sorsforduló valóságáról, amelyet a ma egyre gyérülő legidősebb korosztály fájdalmas szenvedéseknek, megaláztatásoknak, megbélyegzéseknek és kirekesztéseknek élt meg.

Mások újraélik hajdani hevüléseik, szilaj útra keléseik, megtorpanásaik, elsikkadt lehetőségek, ifjúi szerelmeik, hűségesküik, hűtlen elhagyásaik, emésztő szívfájdalmaik korszakait. A fiatalabbaknak pedig, akik a valódi történésekre kíváncsiak, egy történelmi kor eseményeit mutatja be hiteles tanúként.

Feltárja azokat a belső ellentmondásokat is, amelyek később a rendszer felbomlásához vezettek. Sokan máig nem értették meg ezeket. A sorsforduló valóságát nem szépítve, nem rútítva, nem földhöz ragadt realista módon ábrázolja, hanem érzékenyen a szeretet, a gyöngédség, a szerelem finomságai iránt; feltárja a szereplők egyéni belső világát, de túl is lép azon, hogy a kor általános emberi életét is megjelenítse.

Megejtő módon számol be arról, hogy a sorsfordulók közben volt szerelem is! Ez a tündéri ajándék kísérte enyhítő balzsamaival e könyv hősét bánatai, csalódásai idején.


Kiadói ár: 4700 Ft INGYEN POSTA!

Tervezett:
Illés Ildikó: Démonszekér

Illés Ildikó: Pillangókert

Gellért András: Befalazott lélek