Könyveink

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdője

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdője

Ínyenceknek való irodalmi csemege Szabó György Illés Szépasszonyok fürdője című két kötetes nagyregénye. A már örökkévalóságba távozott író tolsztoji és Thomas Mann-i alkotói erővel és színekkel festi meg az emberi portrékat; tájleírásai egyenesen a magyar irodalom legszebbjei közé tartoznak. Különösen sokat időz az asszonyok arcán, amiknek lényege minden történelmi és életkorban ugyanaz. Tűpontos, lenyűgöző lélekrajzai tükrében a nők és a férfiak felfedezik egymást, megértik cselekedeteik, érzelmeik mozgató okait és következményeit; az éltető és romboló kapcsolatok, szerelmek, a sírig tartó, és a gyorsan bomló házasságok titkait. Miközben szépirodalmi eszközökkel válaszolja meg az élet nagy kérdéseit, mintegy pazar filmként láttatja az 1950-es éveket, amelyben szereplői keresik boldogságukat, és amelynek ő is tanúja volt.

Szabó György Illés: Szépasszonyok fürdőjeEz a lenyűgöző regény három részben beszéli el az országos politikában is szereplő úri família „elágazó hajtása”, Hajnalka és a szegény családba „vakaréknak”született Pőcsik Benedek leányszöktetős nászát. Az ifjú újságíró arról álmodozik, hogy Valaki legyen. Az ő élményein keresztül tárulnak elénk a több évtizedet átfogó változatos kor külső és belső ellentmondásai a politikai változásokkal és 1956 helyi történéseivel együtt. Az író Istenek árnyékában című regényéhez hasonlóan ebben a páratlan alkotásában is hitelesen, káprázatosan szép magyar nyelven, finom humorral, és ritka mesterségbeli tudással mutatja be a sorsfordító időket. Műve nem csak a legélvezetesebb „történelmi képeskönyv”, de érzékeny realizmusa képes olvasója lelkét megtisztítva magasabb régiókba emelni. Az I. kötet a regény Csodaváró szerelem című első, és a Szellemi légörvények című második részét fogja egybe. A II. kötet a Papucs vagy Korona című harmadik részt tartalmazza.

Kiadói ár: 8990 Ft (BEVEZETŐ AKCIÓBAN ÁTVÁLLALJUK A POSTAKÖLTSÉGET!)

Szabó György Illés: Istenek árnyékában

Szabó György Illés: Istenek árnyékában

Aki részese volt az 1930-as évektől 1956-ig tartó időszaknak, Szabó György Illés Istenek árnyékában című, egyedülálló kortörténetét olvasva újra átéli ifjúságát. Akinek a történelemkönyv egy unalmas fejezete, annak írói eszközökkel, élvezetes formában segíti megérteni, átélni a magyar múltba tűnő kort.

A 460 oldalas regény hiánypótló is, ugyanis ez az egyetlen szépirodalmi alkotás, amely belülről mutatja be a második világháború utáni évtizedeket, így érdekes szemszögből a szereplő szemével, gondolataival élhetjük át a sorsfordító időket. Élményerejű képet fest a sorsforduló valóságáról: nem szépít, és nem fest rútabbnak semmit, hanem igyekszik minél sokrétűbben átélhetővé tenni a kort. Realista, de nem földhözragadt módon az, hanem érzékeny a szeretet, a gyöngédség, a szerelem finomságai iránt, megmutatja a szereplők egyéni belső világát, de túl is lép azon, hogy a kor általános emberi életét is megjelenítse.

Az embereket, a helyzeteket, az eseményeket és konfliktusokat úgy ábrázolja, ahogy egykor a mindennapi életben megjelentek. A szereplők nemcsak ugyanazokat az életfeladatokat oldják meg, amelyekkel annak idején a funkcionáriusok – és kényszerűen a kor emberei – küszködtek, de ugyanolyan lélektani formákban cselekszik is, mint tették a korabeliek. Feltárulnak azok a belső ellentmondások is, amelyek később a rendszer felbomlásához vezettek. Olvasmányosan és irodalmi eszközökkel jelzi is és főleg kifejezi egy egész kor, őszintén hívő és aktív embereinek a töprengéseit és dinamizmusát.

És a sorsfordulók közben volt szerelem is! Ez a tündéri ajándék kísérte enyhítő balzsamaival e könyv hősét bánatai, csalódásai idején. A főszereplő, Tüsök János a nőkhöz fűző ábrándjait ő maga szőtte, mert szerette a lányok tiszta arcát, álmatag haját, ami szőkén, barnán vagy bronzosan omlott a formás nyakra. Boldogan merült el a szép tükrű asszonyszemekben, kereste e tükrök mélyen a vágyódás bánatának árnyékát és kész volt a szenvedőt szánva szerelemmel vigasztalni. Imádta a szép metszésű nedves-piros női ajkat, kihasználta szerelmei hiszékenységét, de megbocsájtotta csalafintaságukat, csábulásra és kacérságra való hajlamukat a női lélek kísértő palástjának tartotta, testük gyönyörű formáit annak tulajdonította, hogy a Teremtő a férfitest kemény szögletességén okulva jókedvvel alkotta meg az első nőt...

Szabó György Illést méltán nevezhetjük Tolsztoj magyar tanítványának. Pompás tájleírásai az irodalom legszebbjei közé tartoznak. Regénye újraidézi irodalmunk legnemesebb hagyományait, a mesterségbeli tudást, a gondolatokat, a sokrétű emberábrázolásokat.

Kiadói ár: 4700 Ft INGYEN POSTA!

Tervezett:
Illés Ildikó: Démonszekér

Illés Ildikó: Pillangókert

Gellért András: Befalazott lélek