Könyveink

 

NAGYÍVŰ KORRAJZ LENYŰGÖZŐ LÉLEKRAJZOKKAL AZ 1950-ES ÉVEKRŐL 

szép1

Ínyenceknek való irodalmi csemege Szabó György Illés Szépasszonyok fürdője című két kötetes nagyregénye. A már örökkévalóságba távozott író tolsztoji és Thomas Mann-i alkotói erővel és színekkel festi meg az emberi portrékat; tájleírásai egyenesen a magyar irodalom legszebbjei közé tartoznak.

Különösen sokat időz az asszonyok arcán, amiknek lényege minden történelmi és életkorban ugyanaz. Tűpontos, lenyűgöző lélekrajzai tükrében a nők és a férfiak felfedezik egymást, megértik cselekedeteik, érzelmeik mozgató okait és következményeit; az éltető és romboló kapcsolatok, szerelmek, a sírig tartó, és a gyorsan bomló házasságok titkait.

Miközben szépirodalmi eszközökkel válaszolja meg az élet nagy kérdéseit, mintegy pazar filmként láttatja az 1950-es éveket, amelyben szereplői keresik boldogságukat, és amelynek ő is tanúja volt.

 

szép2Ez a lenyűgöző regény három részben beszéli el az országos politikában is szereplő úri família „elágazó hajtása”, Hajnalka és a szegény családba „vakaréknak”született Pőcsik Benedek leányszöktetős nászát.

Az ifjú újságíró arról álmodozik, hogy Valaki legyen. Az ő élményein keresztül tárulnak elénk a több évtizedet átfogó változatos kor külső és belső ellentmondásai a politikai változásokkal és 1956 helyi történéseivel együtt.

Az író Istenek árnyékában című regényéhez hasonlóan ebben a páratlan alkotásában is hitelesen, káprázatosan szép magyar nyelven, finom humorral, és ritka mesterségbeli tudással mutatja be a sorsfordító időket. Műve nem csak a legélvezetesebb „történelmi képeskönyv”, de érzékeny realizmusa képes olvasója lelkét megtisztítva magasabb régiókba emelni.

Az I. kötet a regény Csodaváró szerelem című első, és a Szellemi légörvények című második részét fogja egybe. A II. kötet a Papucs vagy Korona című harmadik részt tartalmazza.

 

Kiadói ár: 8990 Ft INGYEN POSTA

Olvasson bele

 


 

ÉLMÉNYEREJŰ HIÁNYPÓTLÓ REGÉNY

 

istenek

Az olvasó nem tudja majd letenni Szabó György Illés Istenek árnyékában című regényét; aki élő tanúja volt az 1930-1956 közötti éveknek, újra idézi ifjúságát. A 460 oldalas, briliáns mű kuriózum: máig az egyetlen szépirodalmi alkotás, amely belülről, a részt vevő szemével mutatja be az 1930-as évektől az 1956-ig vezető időszakot.

Főhőse Istenes János nyugdíjas néprajz szakos tanár kalandos életútja végéhez közeledve sajátos visszaemlékezésben újrateremti a kommunista hatalomátvétel és a hatalmi berendezkedés eseményeit. Ez 1989-ben – közvetlenül a rendszerváltás előtt – történik, negyven évvel az után, hogy 19 évesen az MDP járási párttitkárává nevezték ki.


    Élményerejű képet fest a sorsforduló valóságáról, amelyet a ma egyre gyérülő legidősebb korosztály fájdalmas szenvedéseknek, megaláztatásoknak, megbélyegzéseknek és kirekesztéseknek élt meg.

Mások újraélik hajdani hevüléseik, szilaj útra keléseik, megtorpanásaik, elsikkadt lehetőségek, ifjúi szerelmeik, hűségesküik, hűtlen elhagyásaik, emésztő szívfájdalmaik korszakait. A fiatalabbaknak pedig, akik a valódi történésekre kíváncsiak, egy történelmi kor eseményeit mutatja be hiteles tanúként.

Feltárja azokat a belső ellentmondásokat is, amelyek később a rendszer felbomlásához vezettek. Sokan máig nem értették meg ezeket. A sorsforduló valóságát nem szépítve, nem rútítva, nem földhöz ragadt realista módon ábrázolja, hanem érzékenyen a szeretet, a gyöngédség, a szerelem finomságai iránt; feltárja a szereplők egyéni belső világát, de túl is lép azon, hogy a kor általános emberi életét is megjelenítse.

Megejtő módon számol be arról, hogy a sorsfordulók közben volt szerelem is! Ez a tündéri ajándék kísérte enyhítő balzsamaival e könyv hősét bánatai, csalódásai idején.

Olvasson beleKiadói ár: 3999 Ft INGYEN POSTA!


Tervezett:


Illés Ildikó: Démonszekér

Illés Ildikó Pillangókert

Szabó Katalin Ingrid: Nyűggel-bajjal  (összegyűjtött versek)


 


Olvasson bele

Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina: A felhők alapja: a számítógépklaszter

A Felhőjegyzetek számítástechnikai oktatási segédlet sorozat 1. része napjaink új fogalmával, a számítógépfelhővel (Cloud Computing) ismertet meg. Miközben élvezetes módon avat be az emberiség életét forradalmian megváltoztató informatikai eszközök és technológiák történetébe, elmagyarázza a klaszterek mibenlétét. Bemutatja a klasztertechnológia alkalmazásának a kezdetektől napjainkig leggyakrabban alkalmazott fürtözési megoldásait, de felvázolja a jövőben várható tendenciákat is. Mivel a klasztertechnológia a digitális információ kezelésével, tárolásával valamint továbbításával kapcsolatot fogalom, részletesen ismerteti az ehhez szükséges és általánosan alkalmazott technológiákat, elemzi a Fibre Chanel technológiát és a virtualizáció lehetőségét is.
 

ELFOGYOTT


 


Olvasson bele

Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina: A web szerkesztés alapjai (A Microsoft SharePoint Designer használata)

Az egyetemi docens szerző a világháló virtuális világának programozási titkait fedi fel informatikai jegyzetében, amely máris nagy népszerűségnek örvend a web szerkesztést tanulók, illetve az informatika iránt érdeklődők között. A jegyzetben példákkal illusztrálva sok egyéb ismeret mellett beavat a statikus és dinamikus weboldalak létrehozásának minden elvébe és gyakorlatába. A tárgyalt ismeretek illeszkednek az EDLC vizsgákon, számon kért elvi és gyakorlati feladatokhoz, de számos új ismeretet nyújt a web programozással ismerkedők részére is.

Kiadói ár: 3000 Ft

ELFOGYOTT